Blog: SCCM 2012 (deel 2) – wat zijn de systeemeisen?

Dit is het tweede deel van mijn blog over SCCM. In deel 1 ging het over de vraag wat je met SCCM 2012 kunt bereiken. Dit keer gaan we het hebben over systeemeisen.

Door: Patrick van der Poel

SCCM kan op diverse manieren “geschaald” worden en daarom is het bepalen van de systeemeisen niet altijd even makkelijk. Het hangt immers af welke componenten van SCCM gebruikt gaan worden en ook de verdeling van bepaalde functies/rollen over meerdere servers is bepalend. Daarnaast is ook de omvang van je omgeving bepalend.

SQL Server

SCCM maakt gebruik van SQL Server om gegevens in op te slaan. Elke SCCM “site” heeft een eigen dedicated SQL database nodig. Voor de mensen met SCCM 2007 kennis: In SCCM 2007 had een “secondary site” geen eigen SQL database nodig. In SCCM 2012 dus wel!

Hieronder een beknopt overzicht van de eisen waaraan SQL server moet voldoen:

 • Een 64-bits versie van SQL Server is vereist.
 • Elke site vereist een dedicated instance van SQL Server.
 • De SQL database collation moet op “SQL_Latin_General_CP1_CI_AS” worden ingesteld.
 • Windows Authentication is nodig om met de database te kunnen verbinden.
 • Alleen de Database Engine services zijn benodigd. Replicatie van de database vereist geen SQL Server Replication. Hiervoor heeft SCCM een eigen mechanisme.
 • Hoe meer geheugen hoe beter. Het absolute minimum is 8 GB. Let er ook op dat SQL Server in principe al het geheugen claimt wat het pakken kan. Bij een dedicated SQL Server is dat niet zo’n probleem, maar wanneer op de SQL Server nog andere zaken draaien (zoals SCCM rollen), is het noodzakelijk het geheugengebruik van SQL Server aan banden te leggen. Zet hiervoor een harde limiet in SQL Server van maximaal 50 tot 80 procent van het beschikbare geheugen. Op deze wijze blijft er nog genoeg geheugen beschikbaar voor de overige processen.

Overige SQL vereisten zoals processor, diskruimte etc. zijn uiteraard belangrijk maar enigszins afhankelijk van de gekozen SQL versie. De minimale hardware vereisten zijn simpelweg op te zoeken. In de praktijk is elke moderne server ruimschoots in staat om SQL Server te draaien. Voldoende geheugen en vlotte disks is het meest belangrijk voor een goede performance.

SCCM Server

Een SCCM server zelf moet ook aan diverse hard- en software eisen voldoen. Microsoft heeft belachelijke minimale hardware eisen voor SCCM. Zo is de minimaal benodigde disk ruimte volgens Microsoft 50 GB, waarvan 10 GB vrij moet zijn. Onzin natuurlijk, want je voelt op je klompen aan dat je dan gigantisch in de problemen gaat komen. Ik maak meestal de volgende partities aan:

 • C: 100 GB voor enkel en alleen het OS
 • D: 50 GB voor SCCM, SQL en FEP (antivirus)
 • E: 100 GB voor de SQL databases.
 • F: 20 GB voor de SQL tempDB
 • G: 20 GB voor de SQL logs
 • H: 150 GB voor SCCM packages en images

Uiteraard moet hier wel enig “boerenverstand” gebruikt worden. Met name bij de E- en H-partities. De omvang van de database wordt immers bepaald door de omvang van de omgeving. Datzelfde geldt voor de H-partitie. Op deze partitie plaats ik doorgaans de applicaties en OS images die gedistribueerd moeten worden. Afhankelijk van de hoeveelheid en omvang moet deze disk groter of kleiner gemaakt worden. Er zijn mensen die ook de pagefile nog op een aparte partitie zetten. Zelf doe ik dat niet, omdat het mijns inziens nauwelijks invloed heeft op de performance. Als een machine gaat pagen, heb je een veel groter probleem. Namelijk te weinig geheugen en het is veel effectiever daar wat aan te doen, dan de pagefile op een aparte disk te zetten. Wat betreft geheugen hanteert Microsoft ook een totaal onrealistisch minimum van 2 GB. Afhankelijk van de hoeveel rollen die op de SCCM server gebruikt worden is een minimum van 8 GB veel realistischer. Over het algemeen zit je redelijk safe met een machine met 16 GB geheugen. Wat processor betreft is een moderne processor met meerdere cores wel aan te bevelen.

De software eisen parkeer ik even voor een volgend blog, want hier kan ik heel wat pagina’s aan gaan wijden. Voor nu volsta ik even met de opmerking dat er de nodige “pre-requisites” geïnstalleerd moeten worden voordat überhaupt gestart kan worden met de installatie van SCCM.

Ondersteunde besturingssystemen

SCCM maakt gebruik van een SCCM client die op de te beheren pc’s geïnstalleerd moet worden. Hoe dit gebeurt is nu niet relevant. Wat wel relevant is, is dat de SCCM client niet zomaar op elke Windows versie geïnstalleerd kan worden. Echt oude versies van Windows, zoals NT4, Windows 2000, etc. worden niet meer ondersteund. Maar wie gebruikt dat vandaag de dag nog?

SCCM is eigenlijk alleen bedoeld om Windows besturingssystemen mee te beheren. Mac OS X wordt wel ondersteund, maar er kleven zoveel haken en ogen aan dat het eigenlijk geen realistische optie is. Dit is een scenario dat ik nog nooit tegengekomen ben. Ditzelfde geldt ook voor Unix/Linux systemen. SCCM kan ook prima gebruikt worden om servers mee te installeren en te beheren. Diverse Windows Client en Server besturingssystemen worden ondersteund. Onderstaand lijstje is een overzicht van de ondersteunde besturingssystemen.

 • Windows XP Professional x86 SP3
 • Windows XP Professional x64 SP2
 • Windows XP Tablet PC (SP3) x86
 • Windows Vista (x86 + x64) Business, Ultimate en Enterprise
 • Windows 7 (x86 + x64) Professional, Enterprise en Ultimate
 • Windows 8 (x86 + x64) Pro en Enterprise
 • Windows 8.1 (x86 + x64) Pro en Enterprise
 • Windows Server 2003 – Alle versies met minimaal SP2
 • Windows Server 2008 – Alle versies met minimaal SP2
 • Windows Server 2008R2 – Alle versies met minimaal SP1
 • Windows Server 2012 – Alle versies
 • Windows Server Core (2012 + 2012R2)

Een aantal mobiele besturingssystemen worden ook ondersteund. Dit is tamelijk geavanceerd en ik wil ook niet teveel lijstjes en feitjes op gaan sommen.

Tot zover dit tweede deel. Ik hoop dat het tot nu toe allemaal een beetje duidelijk is!