Blog: We hebben toch een backup…?

“We hebben toch een backup…?” is een veelgehoord antwoord op de vraag of er is nagedacht over zaken als bedrijfscontinuïteit en archivering van data. Maar een back-up oplossing is vaak niet geschikt en ingericht voor uitwijk doeleinden. En een back-up is ook niet bedoeld als archief van data om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

In deze blog zal ik proberen uit te leggen wat de verschillen zijn tussen back-up, uitwijk en archivering, en waarom het zo belangrijk is om deze drie processen goed ingericht te hebben.

Door: Ravin Thakoersingh

Binnen het Business Continuity proces wordt er een belangrijk onderscheid gemaakt tussen backup, archief en uitwijk:

 • Het doel van een back-up is om problemen op te lossen in geval van dataverlies of datacorruptie, om zo de bedrijfscontinuïteit zo min mogelijk te verstoren. Een back-up is dus een reservekopie van je huidige data;
 • Het doel van een archief is het langdurig bewaren van (historische) data om aan bewaartermijnen te kunnen voldoen;
 • Het doel van een uitwijk is om de dienstverlening na een calamiteit zo snel mogelijk te herstellen met zo min mogelijk dataverlies.

Het langdurig bewaren van data in een back-up levert een aantal problemen op ten opzichte van het bewaren in een archief:

 • In een back-up worden kopieën van momentopnames bewaard. Voor het terughalen van specifieke informatie zijn er vaak meerdere momentopnames nodig die met elkaar afgestemd moeten worden;
 • Een back-up is niet georganiseerd en geïndexeerd. Het terughalen van informatie is daarom erg tijdrovend en complex;
 • Een back-up maakt vaak gebruik van hardware- en software componenten die over enkele jaren waarschijnlijk niet meer ondersteund worden;
 • Een back-up slaat te veel data op die niet voor langere tijd bewaard hoeft te worden. Hiervoor wordt dus onnodig extra opslagcapaciteit verbruikt.

blog_we-hebben-toch-een-backup_resultaatgroep

Als het wettelijk verplicht is om bepaalde data voor langere tijd te bewaren, dan kan dit het beste door middel van archivering opgelost worden. Het is belangrijk dat van een archief ook een back-up wordt gemaakt. Een archief bevat namelijk altijd originele gegevens (de historie) en het verlies van het archief betekent dan ook het verlies van de originele data!

En onze storage replicatie dan..?

Tegenwoordig zijn de meeste ‘enterprise’ storage oplossingen voorzien van geavanceerde replicatie technologieën. Het is echter belangrijk om te realiseren dat storage replicatie geen vervanger is voor het maken van back-ups!

Een uitwijkreplica is specifiek bedoeld voor het beschikbaar hebben van de noodzakelijke data, zodat de bedrijfskritische processen doorgang kunnen vinden in geval van een calamiteit. De replica bevat een kopie van de (productie)data van een specifiek moment, met een hoeveelheid dataverlies die acceptabel is (Recovery Point Objective). In tegenstelling tot een back-up hoeft er bij een uitwijk geen data hersteld te worden, omdat de replica maar één kopie (de laatst gemaakte) van de originele data bevat. Dit betekent dus dat een replica geen historische versies bevat van voorgaande dagen, wat bij een back-up wel het geval is.

Om tot een juist ontwerp van de verschillende processen te komen, is het belangrijk om de functionele eisen voor het veiligstellen van data duidelijk te hebben. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Welke data moet er worden meegenomen in de backup?
 • Hoeveel data mag er maximaal verloren gaan?
 • Welke bedrijfsprocessen moeten doorgang vinden in geval van een calamiteit?
 • Binnen hoeveel tijd moet de dienstverlening weer beschikbaar zijn na een calamiteit?
 • Tot hoeveel dagen terug moet er data hersteld kunnen worden?
 • Welke momentopnames uit het verleden moeten er bewaard blijven?
 • Welke gegevens moeten bewaard blijven volgens de wettelijke bewaarplicht?

Zonder deze specificaties is het onmogelijk om een backup, archivering en/of uitwijk oplossing in te richten die in overeenstemming is met bedrijfsdoelstellingen. De inrichting hangt daarnaast nauw samen met de storage omgeving en gerelateerde IT infrastructuur. Voordat er ingrijpende keuzes worden gemaakt, zoals de aanschaf van een nieuwe storage oplossing of het uitfaseren van de tape backup, is het dus van groot belang om een goed overzicht te hebben van de huidige IT infrastructuur en welke eisen er gesteld worden. Hiermee kan de gewenste situatie duidelijk in kaart gebracht worden en kunnen nieuwe oplossingen zo optimaal mogelijk worden ingepast.

Wij kunnen u helpen!

ResultaatGroep kan u adviseren en begeleiden in het maken van de juiste keuzes bij de inrichting en het toekomstvast maken van uw gehele IT infrastructuur.

Meer weten? Neem dan contact op met één van onze IT architecten!