Brengt zorg op afstand ook zorg dichtbij?

Een veelgehoorde opmerking binnen zorgorganisaties is dat zorg op afstand de zorg onpersoonlijk maakt. Dat de zorg verschraalt door de inzet van technologie. Maar de vraag is natuurlijk of dit ook echt zo door klanten wordt ervaren. Bovendien is de inzet van technologie, waarbij zorg op afstand geleverd gaat worden, eigenlijk geen keuze meer voor een zorgorganisatie. Het gaat er in de zeer nabije toekomst niet meer om óf je zorg op afstand gaat leveren, maar hoevéél. Het voortbestaan van organisaties hangt mede af van het goed kunnen inbedden en inzetten van deze technologie in de bestaande werkprocessen.

Al tien jaar ben ik werkzaam op dit vlak. Ik wil een aantal mooie voorbeelden noemen waarbij de inzet van technologie en het slim aanpassen van de werkprocessen daadwerkelijk datgene doet wat het –in mijn ogen– zou moeten doen. Deze keer ga ik in op een voorbeeld over het inzetten van Alarmering en Domotica. In de toekomstige blogs komen onder andere inzet van Beeldzorg, Medicatiecontrole en GPS-Dwaaldetectie aan bod.

Door: Marcel Laan

Alarmering en Domotica

Het zo flexibel mogelijk inzetten van personeel is binnen de intramurale zorg steeds belangrijker geworden. Waar in het verleden een team verzorgenden een groep klanten verzorgde, is het nu steeds belangrijker om de juiste mix van deskundigheid en ZZP (of DBC’s) te vinden. Zo wordt het bijvoorbeeld steeds belangrijker om te onderzoeken hoe de nachtzorg geregeld moet worden.

Binnen een organisatie was het plan om een flexibele schil in te richten voor alle intramurale huizen. Deze schil zorgde voor het ‘slim’ maken van de kamers van de klanten. Bij binnenkomst van een nieuwe klant werd de functionaliteit van de kamer (wel of geen bewegingsmelders, uitluisteren enz.) direct (en op afstand) bepaald door middel van een keuzeprofiel.

Daarnaast liepen er in ieder pand twee à drie personen die in de nacht een controleronde liepen en de alarm-oproepen van de klanten afhandelden. Dit afhandelen ging op de traditionele manier: een klant alarmeerde met de functionaliteit in de kamer en de pieper van de verzorgende ging af. Deze rende direct naar de kamer om vast te stellen wat er aan de hand was. Soms was het een vraag, maar soms was iemand bijvoorbeeld uit bed gevallen — je was dan dus blij dat je er op tijd was. Het gevolg was wel dat iedereen zonder echt overzicht alle meldingen aan het ‘afrennen’ was.

In de uiteindelijke situatie liep er ’s avonds nog maar één persoon rond. De alarmmeldingen van de klanten kwamen niet meer rechtstreeks bij de pieper van de verzorgende uit. De organisatie was nu zo ingericht dat de meldingen van alle locaties centraal op één punt binnen kwamen. Een enorme verandering. Medewerkers constateerden dat onderling vertrouwen in het afhandelen van de noodroep van een patiënt essentieel was. Sterker nog, alle alarmmeldingen van jouw klanten komen allemaal op een andere plek in de organisatie binnen en daar wordt bepaald of jij gericht in actie moet komen.

Wat heeft de zorgorganisatie hieraan?

Het grote voordeel van deze verandering is, dat door standaard minder medewerkers vast op een locatie neer te zetten, er binnen de formatie ruimte is ontstaan om zowel de centrale als de flexibele schil rondom deze centrale op te bouwen.

Daarnaast kan de verzorgende op locatie veel gerichter alarmmeldingen van klanten afhandelen. De meldingen komen nu immers allemaal centraal binnen en hier kan direct met een spreek-luister verbinding de vraag van de klant gehoord worden. Indien noodzakelijk kan er direct met de medewerker op locatie worden geschakeld en kan de verzorgende gericht met de juiste informatie op weg naar de klant. Veel vragen kunnen nu centraal via de spreek-luister verbinding (eventueel met beeld) worden afgehandeld, wat rust voor de verzorgende op de locatie oplevert.

Wat hebben de klanten hieraan?

Als klant biedt deze verandering in zowel de technische innovatie als de aanpassing in het werkproces veel voordelen:

  1. Waar je vroeger moest wachten tot je kamer zo ingericht was met ondersteunende materialen, wordt dit nu ter plekke en op afstand gedaan.
  2. Als je nu ’s avonds bijvoorbeeld uit je bed valt en om hulp roept, is het prettig dat door (bijvoorbeeld) de akoestische alarmering er automatisch een alarm gegenereerd wordt en dat je direct een medewerker hoort. In de vroegere situatie lag je immers op de grond te wachten tot er intern iemand kwam binnenlopen.
  3. De medewerker op afstand kan direct in jouw dossier kijken, je geruststellen en blijft bij je tot de medewerker van de locatie de kamer komt binnenlopen. Dit geeft voor de klant rust in een paniekerige situatie.
  4. Daarnaast heeft de organisatie een flexibele schil gecreëerd; als het nodig is, kan dus vanuit deze flexibele schil veel gerichter extra capaciteit geplaatst worden, precies daar waar het nodig is. Het gaat dan minder om de ZZP-mix op de locatie, maar binnen de gehele organisatie. Dus als het nodig is kun je als organisatie toch binnen de mogelijkheden extra formatie leveren.

Conclusie

Op deze andere manier van werken kun je vele varianten maken. Het geeft echter een beeld van hoe zorg op afstand voor je klant tóch als zorg dichtbij voelt.

Wil je meer weten over het praktisch toepassen van technologische innovaties in jouw organisatie? Of hoe je dit soort procesveranderingen binnen jouw organisatie kunt implementeren? Neem dan contact op met ResultaatGroep Zorginnovatie.

Marcel Laan

Businessleader ResultaatGroep Zorginnovatie