Business Continuity & Disaster Recovery (deel 2)

In het eerste deel van deze blogserie over Business Continuity (BC) en Disaster Recovery (DR) hebben we een basis neergelegd voor begripsvorming en afbakening. In dit tweede deel gaan we nader in op Disaster Recovery oplossingen die twee grote IT marktspelers op dit moment aanbieden en welke trends we met het oog op de toekomst kunnen waarnemen.

Door: Attila Nickl van Nikelsberg

VMware

VMware kwam in het jaar 2008 met VMware Site Recovery Manager (SRM) als Disaster Recovery oplossing op de markt. Met VMware SRM kregen organisaties een oplossing in handen waarmee op eenvoudige manier VMware workloads vanuit het primaire datacenter uit konden wijken naar een tweede datacenterlocatie. Waar voorheen hersteltijden (RTO) van meerdere dagen tot soms enkele weken niet ongewoon waren, kwamen RTO tijden van enkele uren binnen handbereik.

Bij gebruik van VMware SRM in combinatie met storage array replicatie zijn er zeer lage RPO waarden mogelijk. Met synchrone storage array replicatie is een RPO van 0 haalbaar. Dit betekent dat in geval van een calamiteit er helemaal geen dataverlies is. Het gebruik van SRM met storage array replicatie is afhankelijk van de ondersteuning vanuit de storage leverancier. Hoewel de lijst van ondersteunde storage arrays behoorlijk groot is kan het zijn dat een bepaald type storage array niet samenwerkt met VMware SRM. Daarnaast zijn nog specifieke storage- en netwerkvereisten hieraan verbonden, waaronder een lage netwerk latency tussen de beide datacenter locaties.

Door de jaren heen zijn de mogelijkheden van VMware SRM uitgebreid. Bijvoorbeeld, naast uitwijk/failover is tegenwoord ook inwijk/failback mogelijk. Daarnaast kan VMware SRM inmiddels gebruik maken van een andere type replicatie, namelijk host-based replicatie. Host-based replicatie heeft als voordeel dat het onafhankelijk werkt van het onderliggende storage platform. Met andere woorden, replicatie kan storage type/merk onafhankelijk plaatsvinden. Een ander voordeel van host-based replicatie is dat Disaster Recovery naar ‘de cloud’ mogelijk is. Deze Disaster Recovery as a Service (DRaaS) dienst wordt tegenwoordig door VMware Cloud Providers onder de naam vCloud Air Disaster Recovery aangeboden. VMware Cloud Providers zijn wereldwijd aanwezig dus vanzelfsprekend ook in Nederland. Overigens moet gezegd worden dat uitwijk op basis van host-based replicatie niet dezelfde lage RPO waarden kent als bij storage array replicatie. Bij host-based replicatie moet een dataverlies van minimaal 15 minuten geaccepteerd zijn.

Microsoft

Microsoft kent wat het onderwerp Disaster Recovery betreft een andere historie. In het jaar 2008 had VMware onder de naam ESX al meer de vijf jaar ervaring met server virtualisatie en werd de eerste release van VMware SRM geïntroduceerd. Microsoft was net begonnen met server virtualisatie en werd met de eerste release (Hyper-V 2008) door niemand in de markt serieus genomen. Microsoft had in die tijd wat Disaster Recovery betreft wel al ervaring met specifieke losstaande oplossingen. Denk hierbij aan stretched Windows Clustering oplossingen voor Microsoft Exchange en SQL. Daarnaast vond Microsoft dat Disaster Recovery grotendeels met backup en restore oplossingen ingevuld moest worden.

Toen in die tijd steeds duidelijker werd dat virtualisatie en cloud computing sterk groeiende waren, begon Microsoft veel meer tijd en energie te stoppen in server virtualisatie (Hyper-V) en bijbehorende management (System Center) producten, maar ook in cloud computing (Azure). Dit resulteerde in het jaar 2012 in de producten Windows Hyper-V 2012 en de System Center 2012 suite.

Wat Disaster Recovery betreft leverde Microsoft met Hyper-V 2012 de host-based replicatie oplossing Hyper-V Replica mee. Net als bij de host-based replicatie oplossing van VMware was Microsoft’s oplossing onafhankelijk van het onderliggende storage platform. Daarmee kwam een Disaster Recovery naar ‘de cloud’ oplossing ook voor Microsoft een stap dichter bij. Inmiddels draait deze DRaaS dienst bij Microsoft en staat deze bekend onder de naam Azure Site Recovery (ASR). Anders dan bij VMware is er in Nederland maar één Microsoft Azure datacenterlocatie waar virtuele machines naar uitgeweken kunnen worden. Wereldwijd zijn er wel meerdere locaties aan te wijzen. Dat VMware (in tegenstelling tot Microsoft) in Nederland vanaf meerdere locaties cloud diensten levert heeft te maken met het feit dat VMware wel partners toelaat haar cloud diensten te leveren. Microsoft houdt vooralsnog de Azure Cloud in eigen beheer.

Zeer recent heeft Microsoft bekend gemaakt ook ondersteuning te bieden voor storage array (block based) replicatie in combinatie met Azure Site Recovery en System Center Virtual Machine Manager (SCVMM). Dit geldt vooralsnog voor een beperkt aantal specifieke storagesystemen (leveranciers).

Het mag duidelijk zijn, daar waar Microsoft een aantal jaren geleden op het gebied van virtualisatie en cloud computing de boot leek te missen kan dat tegenwoordig niet meer gezegd worden. Ook op het gebied van Disaster Recovery zijn de oplossingen van Microsoft en VMware aan elkaar gewaagd. VMware heeft met Site Recovery Manager nog wel een voorsprong op Microsoft. Als we echter kijken naar ontwikkelingen richting de cloud (DRaaS) is een winnaar niet eenvoudig aan te wijzen. De toekomst zal uitwijzen hoe deze grote IT spelers zich verder zullen ontwikkelen in de Disaster Recovery markt.

ResultaatGroep denkt graag met u mee over de inrichting van Business Continuity en Disaster Recovery binnen uw organisatie. Op het gebied van Disaster Recovery oplossingen kunnen wij daarnaast de nodige expertise leveren. Neem gerust eens contact met ons op voor het plannen van een vrijblijvend oriëntatiegesprek.