Contact

  Om spam te voorkomen vragen we u de
  onderstaande code over te typen.

  captcha

  Contact

  Hebt u vragen, opmerkingen of andere feedback voor ons? Wij horen het graag! Dit kan via het contactformulier, telefonisch of natuurlijk via één van onze social media kanalen.

  Disclaimer & Gebruikersvoorwaarden

  Gebruiksvoorwaarden

  De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, commercieel of non-profit, te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

  Aansprakelijkheid

  Deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kunnen noch ResultaatGroep, noch haar business units en/of dochtermaatschappijen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, noch zal raadpleger ResultaatGroep en/of haar business units hiervoor aansprakelijk stellen. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. ResultaatGroep kan en zal evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links bij de raadpleger of indirect bij een derde partij schade zou voordoen van welke aard ook.

  Verwijzingen naar andere sites 

  ResultaatGroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt enkel informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

  Copyright & disclaimer

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ResultaatGroep.