Klantcase: De Bascule en ResultaatGroep, de Kracht van Samen innoveren

De Bascule is een academische Jeugd GGZ instelling die samenwerkt met het AMC en het VUMC. De Bascule heeft als doel om kinderen met psychische problemen als eetstoornissen, dwangstoornissen, angststoornissen of agressie e.d. te behandelen.

De Bascule is haar organisatie gaan kantelen naar RVE (Resultaat Verantwoordelijk Eenheden) en is op een andere – tijd en plaats onafhankelijke – manier gaan werken. De ICT-omgeving van de Bascule was hierdoor aan vernieuwing toe.

ResultaatGroep heeft op basis van de veranderingen in de organisatie, de wens tot een andere manier van werken en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg een visie (of roadmap) geschreven. Op basis van deze visie is de gehele werkplekomgeving van de Bascule vervangen en staat het project om de dienstverlening naar Microsoft Office 365 te migreren in de startblokken.

ResultaatGroep heeft ook advies gegeven over hoe de vernieuwde formatie eruit moet zien als de migratie is uitgevoerd. Voor de Bascule worden de kosten die aan ICT-middelen worden uitgegeven per medewerker per maand in kaart gebracht. Bovendien kunnen medewerkers straks op een flexibele manier werken.

Een mooi voorbeeld van innoveren met de kracht van samen!

Klik hier voor meer informatie over onze klanten en partners.