Klantcase: Een geheel nieuwe IT infrastructuur voor Délifrance Home Bake

Délifrance Home Bake (voorheen Délifrance Nederland) besloot eind 2019 om zelfstandig verder te gaan. Dat betekende dat er ook een volledig nieuwe, toekomstgerichte en stabiele infrastructuur moest komen. Bij dit omvangrijke project waren diverse organisaties en leveranciers betrokken, waardoor de behoefte ontstond aan coördinatie om het project in goede banen te leiden. ResultaatGroep is gevraagd om deze expertise te leveren. In deze klantcase lees je hoe dit project tot een succes is gebracht en hoe belangrijk coördinatie en communicatie daarbij is. Sta je aan de vooravond van een dergelijk project? Laat je dan inspireren door deze case.

De Uitdaging

Beginnen met een schone lei klinkt ideaal. Er is immers volledige vrijheid in de keuze voor technologie en er is geen beperking door legacy of systemen die moeilijk te koppelen zijn in het bestaande landschap. Toch kan het lastig zijn keuzemogelijkheden te hebben. Want als je die hebt, welke keuzes maak je dan en op basis waarvan maak je keuzes? In het project is de keuze gemaakt om de focus te leggen op het vernieuwen van desktops en laptops en het nieuwe ERP-systeem moest samen kunnen werken met de vernieuwde machines. Een interessante en uitdagende klus die impact zou hebben op de gehele organisatie van Home Bake!

De Aanpak

Om dit omvangrijke traject te coördineren is gekozen voor een coördinator die de benodigde technische expertise bezit en tegelijkertijd gemakkelijk kan schakelen met de business waar technische kennis niet altijd aanwezig is. Daarom is vanuit ResultaatGroep technisch specialist en projectmanager Ijaz Shaik Soeltan naar voren geschoven. Bij het project waren diverse partijen betrokken op het gebied van hardware, software en support. Ijaz zorgde voor een soepele samenwerking en was voor alle partijen vraagbaak wanneer dat nodig was, zodat de deadline niet in het gedrang kwam.

Ijaz: “Er waren afspraken omtrent de ‘loskoppeling’ van het oude landschap en om die reden was er een strakke deadline waar we niet omheen konden. Daarom was het belangrijk dat alle partijen op koers bleven en als er om wat voor reden vertraging was, dat we daar over communiceerden. Daarom hadden we wekelijks een meeting met alle betrokken partijen. Indien nodig werd er bijgestuurd en nieuwe afspraken gemaakt. Bij ResultaatGroep hebben we daar een methode voor, de R1 methodiek. Door regelmatig te polsen of we nog op koers liggen en eventueel bij te sturen, kun je onverwachte vertraging voorkomen en is er minder stress rondom het halen van die belangrijke deadline. Dit is voor alle partijen een prettige manier van samenwerken”. Ijaz gebruikte zijn technische kennis om bepaalde beslissingen te nemen. Hier kreeg hij vanuit Délifrance Home Bake mandaat voor, zodat er snel geschakeld kon blijven worden.

Het Resultaat

Naast de vernieuwing op gebied van de werkstations, waren er ook nieuwe WIFI acces points voor op kantoor en productie omgeving, een geheel nieuw ERP systeem is geïmplementeerd en succesvol getest. Daarnaast zijn alle deadlines gehaald en kon Home Bake vanaf Februari 2020 volledig zelfstandig te werk.

Bob de Vries (Délifrance Home Bake): “ResultaatGroep heeft in de persoon van Ijaz een belangrijke bijdrage geleverd in onze ICT verzelfstandiging. Een van de sterke punten van ResultaatGroep is de actieve monitoring van het project waardoor afspraken worden nageleefd”.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze case of wilt u eens van gedachten wisselen met een van onze IT specialisten? Neem dan contact op met ResultaatGroep door te bellen met Afsha Alam (06-58814207).