Klantcase: ResultaatGroep begeleidt Politievakbond ACP in het selectietraject naar een nieuwe ICT omgeving en leverancier

De ACP is de meest toonaangevende politievakbond van Nederland met ruim 25.000 leden. Een netwerk van actieve en gepensioneerde (politie)professionals, verbonden in een vereniging en met een gezamenlijk doel: (pro)actief opkomen voor de persoonlijke en gezamenlijke belangen van politiecollega’s en de politiesector als geheel.

De uitdaging

De ACP heeft een gecentraliseerde werkplekomgeving, waarbij alle data en applicaties centraal bij een hosting provider zijn ondergebracht. De werkplekomgeving van de ACP is opgebouwd volgens het terminal server model, waarbij de medewerkers via thin clints toegang krijgen tot het netwerk, de applicaties en de data van de ACP. Omdat het contract van deze ICT faciliteiten en bijbehorende dienstverlening afliep, was de ACP op zoek naar een hosting provider die de ACP voor de komende jaren kan voorzien van een goed functionerende digitale werkplek en onderliggende ICT infrastructuur, en deze ook adequaat kan beheren.

Naar aanleiding hiervan zijn er gesprekken gevoerd met diverse IT partijen, wat resulteerde in een aantal aanbiedingen. Tijdens de beoordeling van deze aanbiedingen kwam de ACP erachter dat het erg lastig was om de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken. Aangezien de ACP geen diepgaande technische kennis in huis heeft, kon men ook onvoldoende inschatten in hoeverre de aangeboden oplossingen aansluiten op de eisen en wensen van de ACP. Er werd besloten om de keuze voor een aanbieder op een ander manier aan te vliegen.

De oplossing

ResultaatGroep is ingeschakeld om de ACP te begeleiden in het selectietraject naar een nieuwe, toekomstbestendige ICT omgeving en leverancier. Door middel van interviews zijn de eisen en wensen aan de nieuwe ICT omgeving en dienstverlener in kaart gebracht, waarbij er tevens een weging is gegeven aan elke eis en wens. Op basis hiervan heeft ResultaatGroep een Programma van Eisen (PvE) voor de ACP opgesteld, waarin alle eisen en wensen duidelijk zijn vastgelegd. Het PvE is vervolgens verstuurd naar een vijftal potentiële aanbieders, met het verzoek om een aanbieding neer te leggen die zoveel mogelijk voldoet aan het PvE.

Nadat alle aanbiedingen waren ontvangen heeft ResultaatGroep deze samen met de ACP beoordeeld op kwaliteit en prijs. Hierbij is er een scorekaart gemaakt, waarin de vooraf gestelde eisen en wensen eenduidig konden worden beoordeeld. Hierdoor was er een betrouwbare vergelijking mogelijk tussen de verschillende aanbiedingen en werd de juiste weging gegeven aan de verschillende onderdelen binnen de aanbiedingen. Vervolgens is de leverancier geselecteerd met de hoogste totaalscore op kwaliteit en prijs.

Resultaat

Samen met ResultaatGroep heeft de ACP een nieuwe, toekomstbestendige ICT omgeving en leverancier geselecteerd die het hoogst is beoordeeld en daardoor de beste invulling geeft aan de eisen en wensen van de ACP. De nieuwe oplossing is als zeer betrouwbaar, schaalbaar, gebruiksvriendelijk en veilig aan te merken en voldoet uitstekend aan de door de ACP gevraagde functionaliteit en dienstverlening.

Ook voor begeleiding van outsourcingstrajecten is ResultaatGroep de juiste partner met de juiste kennis. Want alles wat we doen, doet ertoe.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze case of wilt u eens van gedachten wisselen met een van onze IT specialisten? Neem dan contact op met ResultaatGroep.