ResultaatGroep levert samen met Inter Access Package Engineers aan Nationale Politie

Huis ter Heide, 12 november – ResultaatGroep IT-oplossingen levert samen met Inter Access voor de komende acht maanden een team van package engineers aan Politie Nederland Dienst ICT. De opdracht voor deze engineers bestaat uit het verwerken van de grote toestroom van te virtualiseren applicaties.

De dienstverlening vindt plaats binnen het project ‘Landelijk Packagen Applicaties’ in het kader van de migratie naar Windows 7 en een vernieuwde Citrix omgeving van XenApp op Windows 2008. Om de applicatieve en infrastructurele dienstverlening aan haar eindgebruikers succesvol te kunnen uitvoeren, besloot Politie Nederland Dienst ICT via een aanbestedingsprocedure één leverancier te selecteren ten behoeve van het leveren van aanvullende capaciteit op het gebied van applicatie packaging. De opdracht werd verstrekt aan preferred supplier Inter Access.
ResultaatGroep IT-oplossingen vult de opdracht samen met Inter Access exclusief in met een team van maximaal 8 package-engineers. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en lopen naar verwachting tot en met mei 2014, met de mogelijkheid tot verlenging.

Over Inter Access

Inter Access is een vooraanstaande IT-dienstverlener die in een snel veranderende wereld bedrijven helpt bij het slimmer verbinden van systemen, mensen en organisaties. Het bedrijf richt zich op vier sectoren: overheid, financiële dienstverlening, zorg en zakelijke dienstverlening. Op basis van diepgaande kennis van de klant en zijn omgeving kan Inter Access vormgeven aan deze slimme verbindingen, met als resultaat meer efficiency, een betere dienstverlening aan de klant van de klant en een effectievere samenwerking binnen en tussen organisaties.
Kenmerkend voor de middelgrote organisatie Inter Access is de betrokken relatie met klanten, medewerkers en businesspartners. In combinatie met een diepgaande kennis van applicaties en infrastructuren vormt dit de basis voor het succesvol uitvoeren van complexe projecten. Inter Access verliest ook de wereld om zich heen niet uit het oog. Het bedrijf draagt belangeloos bij aan IT-projecten in ontwikkelingslanden en werkt gericht aan duurzaamheid en milieu. Ook dat ziet Inter Access als een vorm van slimmer verbinden. Voor meer informatie: www.interaccess.nl.

Over ResultaatGroep

ResultaatGroep IT-oplossingen is onderdeel van ResultaatGroep en richt zich specifiek op de inzet van IT-architecten, IT-engineers, IT-consultants, storagespecialisten en Package Engineers. ResultaatGroep werkt volgens de R1 Methodiek©,waarbij professionals, naast hun inzet, tevens beoordeeld worden op een aantal in gezamenlijk overleg met de klant afgesproken KPI’s. Voor meer informatie: www.resultaatgroep.nl/it-oplossingen.

ResultaatGroep staat voor Resultaat, zowel richting haar klanten als richting medewerkers en partners. Meer weten? Neem dan direct contact met ons op!