Verslag RES-AM Training ResultaatGroep

Op dinsdag 6 mei en dinsdag 13 mei heeft ResultaatGroep een 2-daagse cursus RES Automation Manager (of: Res-AM) voor haar medewerkers verzorgd op haar kantoor te Huis ter Heide. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf RES was in het verleden met name bekend om de producten Powerfuse en Wisdom. Deze zijn inmiddels van naam veranderd. Powerfuse wordt nu doorontwikkeld als Workspace manager en voor Wisdom geldt dat we nu zijn beland bij Automation Manager 2014.

door Timon van Rooijen

De cursisten voeren projecten uit in redelijk verschillende hoeken van de markt. Sommige bij kleine commerciële bedrijven, andere bij grote overheidsinstellingen en gemeentelijke instanties. Eén van de doelen van een cursus als deze, is dan ook het naderhand kunnen inschatten of RES voor de klant een nuttig nieuwe dienst kan zijn. Automation Manager bijvoorbeeld kan enorm helpen een IT-helpdesk te ontlasten en kan vastgestelde richtlijnen en business-rules borgen binnen de technische implementatie. Het biedt bovendien structuur en betrouwbaarheid in de uitvoering van IT. Met goede inhoudelijke kennis van de mogelijkheden (en grenzen) van het product, kan door een architect of engineer ook vooraf een goede inschatting gemaakt worden van de te behalen resultaten. Dit valt natuurlijk goed samen met de resultaatgerichte R1-methodiek van ResultaatGroep.

10344225_629640073786193_5151445141131113560_o

De training is zo interactief mogelijk opgezet. De cursisten hebben allen een virtual-image ontvangen waarin snel een Server 2012/SQL 2014 omgeving is opgezet. Hierop werd Res-AM geïnstalleerd. Vervolgens zijn de concepten van Res-AM uitgelegd. Begonnen is met het uitdenken van een design voor uitrol van agents en dispatchers binnen een infrastructuur. Aan de hand van een aantal testcases zijn de werking van Tasks, Modules en Runbooks uitgelegd en is gewerkt aan het gestructureerd indelen van Resources. Het maken van conditions binnen modules is behandeld en geeft de mogelijkheid om op vastgestelde voorwaarden bepaalde taken uit te voeren. Als laatste is ook delegation of control behandeld. Met het delegeren van modules of runbooks wordt het mogelijk om (complexe) IT-taken bij bijvoorbeeld een Servicedesk neer te leggen. Bij IT-taken kan je denken aan de uitrol van applicaties naar werkstations toe, het installeren van een gevirtualiseerde server of het inrichten van een Xenapp-omgeving. Het werd duidelijk dat uiteindelijk vrijwel alle repeterende IT-handelingen in bepaalde mate te automatiseren zijn – in sommige gevallen zelfs bare-bone installaties.

Ten slotte zijn we voorbereid op het examen en was er uitgebreid tijd om vragen te stellen of naar eigen inzicht Automation Manager verder uit te testen. Al met al een erg leerzame training, waarbij ik persoonlijk alweer uitkijk naar de training Workspace Manager, welke in de loop van het jaar gegeven zal worden. Nu op naar het examen, zodat we de opgedane kennis ook snel kunnen vertalen naar een aantoonbare certificering naar onze klanten!