Video klantcase: Vivium Zorggroep – Roadmap naar de Cloud

Vivium Zorggroep is een zorginstelling in de regio Gooi en Vechtstreek die ouderen helpt om zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk te leven. Ook Vivium heeft te maken met flink wat veranderingen in de zorg, en speelt daar optimaal op in.

De medewerkers van Vivium werken vanuit flexibele zelfsturende teams en hebben daarom de behoefte om volledig tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken. Een hoge beschikbaarheid van de ICT omgeving is daarvoor onontbeerlijk.

Tegelijkertijd wil Vivium haar exploitatielasten verlagen. Besloten is daarom om zoveel mogelijk over te gaan naar cloudapplicaties, mits deze op een veilige manier kunnen worden benaderd.

ResultaatGroep heeft het beheer van de bestaande ICT-infrastructuur overgenomen en heeft synchroon daaraan een roadmap geschreven die ertoe leidt dat Vivium vóór 2017 haar hele omgeving heeft gemigreerd naar de cloud en naar zogenoemde SAAS-diensten. Zo kan elke Vivium medewerker werken op elke gewenste locatie en op elk gewenst device beschikken over de juiste informatie.

Niet alleen zorgt de nieuwe ICT omgeving voor een hogere beschikbaarheid, stabiliteit en veiligheid, maar ook voor lagere beheer- en exploitatielasten.

Een mooi voorbeeld van innoveren met de kracht van samen!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze case of wilt u eens van gedachten wisselen met een van onze IT specialisten? Neem dan contact op met ResultaatGroep.

Klik hier voor meer informatie over onze klanten en partners.