VIPP-programma: wat kan dat voor uw ziekenhuisorganisatie betekenen?

Vanuit het ministerie van VWS is een programma gestart om de informatie uitwisseling tussen patiënt en professional te kunnen versnellen, het zogenaamde VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Binnen dit programma is een totaal subsidiebedrag van meer dan € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de ziekenhuizen.

Het VIPP programma kan de aanjager zijn van de e-health doelstellingen van uw organisatie.

Welke drie vragen krijgen wij vanuit ResultaatGroep nu het meeste van onze klanten te horen:

  1. Wat kan het VIPP-programma voor mijn organisatie betekenen?
  2. Wat houdt het programma precies is?
  3. Hoe kan ik e.e.a. realiseren?

Dit zijn nu precies de vragen waar we u als ResultaatGroep mee kunnen helpen om dit samen tot een succes te maken. Door voor uw organisatie in kaart te brengen wat het VIPP-programma voor uw ziekenhuis kan betekenen (meerwaarde en businesscase) en daarna samen het programma vorm te geven. Het programma is namelijk niet alleen de implementatie van een ICT-oplossing maar vraagt ook veel op het gebied van proces- en beleidsverandering in het ziekenhuis.

VIPP programma in het kort:

Het VIPP programma kent 2 stromen; patiëntinformatie (gegevensuitwisseling met de patiënt) en patiëntmedicatie (gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt rondom medicatie).

Binnen deze 2 stromen kennen we bij de stroom patiënten informatie 3 regelingen voor subsidie aanvraag :

  • A1 regeling, subsidiebedrag € 210.000,- en uiterlijk gereed per 1 Juli 2018
  • A2 regeling, subsidiebedrag € 390.000,- en uiterlijk gereed per 31 December 2019
  • A3 regeling, subsidiebedrag € 210.000,- en uiterlijk gereed per 31 December 2019

Binnen de stroom patiënt medicatie kennen er 2 regelingen voor subsidie aanvraag :

  • B1 regeling, subsidiebedrag € 105.000,- en uiterlijk gereed per 1 Juli 2018
  • B2 regeling, subsidiebedrag € 245.000,- en uiterlijk gereed per 31 December 2019.

Afhankelijk van de huidige situatie m.b.t. e-health kunt u gebruik maken van deze regelingen en zal er per aanvraag een toetsingsprocedure achteraf plaatsvinden om de betreffende subsidie ook daadwerkelijk te kunnen incasseren.

Uitgangspunt bij het VIPP programma is dat we uitgaan van bestaande standaards voor uitwisseling en registratie aan de bron.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Uiteraard kom ik of één van mijn collega’s daar graag eens over van gedachten wisselen. Mail me gerust voor meer informatie.

Bert Drijfhout (LinkedIn)

ResultaatGroep ZorgInnovatie